tunnukset1
 
 
facebook
 

virhovälitystili


Välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hallintaohjelmisto

Välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hoito helpommaksi

Virho on helppokäyttöinen ja digiajan moderni toiminnanohjausohjelmisto, joka on tehty aikuissosiaalityön välitystilien ja lastensuojelun lasten itsenäistymisvarojen hoitoon. Ohjelmisto on käyttäjien kanssa yhteistyössä kehitetty ja integroitu pankkien infrastruktuuriin. Järjestelmän käyttäminen ja ohjailu hoidetaan pääasiassa valikkojen, ikkunoiden ja niissä näkyvien painikkeiden avulla. Ohjelman käyttäminen on vaivatonta.

Virho-ohjelmisto on käytössä ympäri maata kunnissa ja kuntayhtymissä. Sen avulla välitystilien ja lasten itsenäistymisvarojen hoidon eri vaiheitavoidaan tehostaa ja vähentää manuaalisen työn määrää.

Välitystiliasiakkaiden kuin myös huostassa olevien lasten itsenäistymisvarojen hallinta sosiaalityön tulosalueella on tällä hetkellä paljon manuaalista työtä vaativa prosessi sekä sosiaalityössä että taloushallinnossa. Prosessiin osallistuu useampi henkilö prosessin eri vaiheissa, eikä nykyistä toimintamallia voi pitää tarkoituksenmukaisena tai riittävän hyvin varmistettuna.

Ohjelmiston avulla yksi henkilö (esim. sosiaalityöntekijä) voi maksaa laskuja ja seurata tilitapahtumia omasta työpisteestään. Näin saavutetaan reaaliaikaisuus ja työn looginen jatkumo ilman turhia siirtämisiä eri prosessin vaiheissa eri henkilöille. Tätä edellyttää myös julkisen talouden vakauttamis- ja säästöohjelma.

Virho-ohjelmisto on jatkuvan kehityksen ja ylläpidon alla. Nykyisen kehitystyön pääyhteistyökumppaneita ovat Osuuspankki sekä Lahden, Porin ja Turun kaupungit.

Jokaisesta päämiehestä on oma “kortti”, jonka kautta löytyvät hänen omat tietonsa:

 • pankkitilit
 • kirjanpito
 • menot/tulot
 • lisätiedot

GDPR-asetus muuttaa perusturvan järjestelmien vaatimuksia

Voimaan astunut uusi tietosuoja-asetus ei koske vain yrityksiä, vaan kaikkia henkilötietorekisterien pitäjiä ja rekistereitä käsitteleviä.

Asetus vaatii, että rekisterin tietojen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden toimista tallentuu jälki, ja että kaikki rekisterin tiedot on turvattu, jäljitettävissä ja tarvittaessa poistettavissa.

Julkisen sektorin toimijoilla asetukseen liittyy lisäksi raportointivelvollisuuksia ja viranomaisen suorittamia tarkistuksia.

Virho on nyt uudistettu vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja käyttäjä välttyy asetuksen aiheuttamalta lisätyöltä: Virhossa nämä rutiinit hoituvat automaattisesti.

virhovälitystili(Klikkaa kuvaa niin näet sen suurempana)

Uuden päämiehen perustaminen käy antamalla hänen henkilökohtaiset perustietonsa, lisäämällä hänen pankkitilinsä PANKKITILIT-rekisteriin ja KIRJANPITOON viedään avaavana saldona hänen omaisuutensa arvot tileittäin edunvalvonnan alkamishetkenä. Muihin mainittuihin rekistereihin täydennetään tietoja tarpeen mukaan.

Konekielisen pankkiyhteyden kautta hoidetut laskut ja tiliotetiedot täydentävät päämiehen kirjanpitoa, manuaalisesti hoidettavia ovat esim. määräaikaistalletusten korot.


(Klikkaa kuvaa niin näet sen suurempana)

Päämieskohtaisia raportteja ovat:

 • Vuositili
 • Päiväkirja
 • Lopputili

Vuositili koostuu edellisen vuoden tapahtumista, mutta käyttäjä voi muuttaa tarkastelukauden pituutta vapaasti, sama koskee päiväkirjan tulostamista. Lopputilin ottamisen edellytys on edunvalvonnan loppumispäivämäärän kirjaaminen päämiehen tietoihin.

Virho-ohjelmassa hoidetaan keskitetysti:

 • Päämiesten laskujen kirjaaminen, lähetys pankkiin ja edelleen laskutietojen automaattinen siirto päämiesten omiin kirjanpitoihin.
 • Tiliotteiden nouto pankista, tilioteaineistojen puoliautomaattinen kirjanpitoon tiliöinti ja siirto päämiesten omiin kirjanpitoihin.
 • Saldotietojen nouto pankista joko yhdelle henkilölle tai suuremmalle joukolle kerralla.
 • Tulosteet, kuten lista päämiehistä, määräaikaistalletusten eräpäivälista, lista päämiehistä hoitolaitoksittain ja edunvalvontatilastot.
 • Tilikartan, hoitolaitosten ja maksun saajien ylläpito.

Tilaa testitunnukset täältä!