tunnukset1
 
 
facebook
 

 Blogi 26.11.2015

Helpota hallintoa, asiakasvarat pois kunnan taseesta - digitalisaatiolla onnistut!

"Jos asiakkaan varat esimerkiksi sosiaalitoimiston hoitamilla välitystileillä maksetaan kunnan/organisaation
pankkitilille, on ne välittömästi eriteltävä kirjanpitojärjestelmään erikseen avatuille tileille tai niistä pidetään
erikseen kirjanpitoa (tilikortti, sosiaalityön ATK-ohjelma tms.) niin, että kunkin asiakkaan varoja ja niiden käyttöä
voidaan seurata.

Näitä varoja ei sisällytetä kunnan/organisaation taseeseen vaan ne esitetään taseen liitetietoina."

Tämä on Kuntaliiton yleiskirjeen tekstiä 15 vuoden takaa. Asia on edelleen ajankohtainen ja vasta vuoden 2011 SEPA-uudistuksen sekä digitalisaation myötä asiakasvarojen eriyttäminen kunnan taseesta on tullut helpoksi. SEPA-uudistuksen myötä maksuliikenne tuli arkiseksi ja tietoturvalliseksi, verkkokauppojen yleistyminen on tästä hyvä esimerkki.

SEPA mahdollisti pankkien oman maksuliikenteen yhteyden liittämisen Virho 2015-ohjelmaan, joka tehtiin kuntien tarpeista välitystilien ja itsenäistymisvarojen hallintaan. Virhon avulla voidaan uudistaa toimintamalleja ja työkulttuuria, digitalisaation tavoitteita, jotka ovat Sipilän hallituksen päälinjauksia.

Kunta voi avata Y-tunnuksella omat tilit välitystileille sekä lasten itsenäistymisvaroille, tällöin saadaan tase-tili
välistä kokonaan pois. Maksut kulkevat suoraan asiakkaiden omille tileille, joiden verkkopankki-ikkunaa kuntakäyttäjä hallinnoi. Virhon avulla toiminta on reaaliaikaista ja tehokasta.

Kela voidaan ohjeistaa maksamaan etuudet myös suoraan asiakkaiden omille tileille, tällöin toimintatapa tehostuu entisestään.

Monta työvaihetta, perintä sekä vuoden vaihteen jälkeiset täsmäytykset jäävät käytänteinä kokonaan pois. Jo muutaman kuukauden käytöllä investointi Virhoon on maksanut itsensä ja kaikki sen jälkeen on suoraa säästöä sekä tehostunutta työaikaa!

Toimitusjohtaja, ekonomi, IT-yrittäjä vuodesta -88, Jarmo Puhakka